ประเภท: ช่วยเหลือสัตว์

13 องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

สภาพแวดล้อมอยู่ในอันตราย มันกำลังถูกทำลายในอัตราที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของ […]

อ่านเพิ่มเติม

7 องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก

ด้วยอัตราที่สัตว์ถูกรังแกและถูกทารุณกรรมสัตว์ทั่วโลก บริการช่วยเหลือสัตว์เป็นทางเดียวที่จะช่วยปกป้องสัตว์จาก […]

อ่านเพิ่มเติม